Over en halv mio herreløse katte i Danmark.

Én tilløben vildkat kan hurtigt blive til flere. Mange flere. De seneste år er der sket en eksplosiv befolkningstilvækst blandt de herreløse katte og man anslår, at der i øjeblikket er over en halv mio. herreløse katte i Danmark. Det skyldes i høj grad de milde vintre, der får hunkattene til, at komme i løbetid tidligere, så de derved får flere kuld. Hunkillinger bliver kønsmodne når de er ca. 6 mdr. gamle. De kan steriliseres allerede når de vejer 2 kg. Er man ikke hurtig nok ude risikerer man nemt, at stå med et kuld killinger allerede inden den kat man anskaffede er blevet rigtig voksen.

Pga. af det store antal overskudskatte er det rigtig svært, at finde nye gode hjem til sine killinger og mange oplever desværre, at de må gå den tunge vej til dyrlægen og få aflivet ellers sunde og raske killinger, simpelthen fordi de ikke kan få dem afsat.

Én kat bliver til 370.000.

Katte føder ofte deres killinger skjult rundt omkring. Disse killinger får ikke den afgørende menneskekontakt, de har brug for, hvis de skal have en chance for at blive gode kælekatte i deres nye hjem. En stor bestand af katte øger smittepresset og mange af de vilde/halvvilde katte døjer med infektionssygdomme som, øjenbetændelse, øremider, orm, lopper eller mangelfuld ernæring og andre sygdomme. De lever et kummerligt liv og formerer sig uhæmmet. Én enkelt hunkat og hendes afkom kan blive til 370.000 katte på blot 7 år! Det er altså vigtigt, at der bliver taget ansvar for kattene, at de bliver neutraliseret og hjulpet og at der bliver taget hånd om de katte, der er i overskud.

Indfangning af vilde katte

Det er tilladt at indfange vilde herreløse katte, der ikke er mærket med chip/øretatovering eller som bærer halsbånd.  Disse katte kan indfanges med henblik på aflivning eller neutralisering og genudsætning.

Du bør kontakte kommunen for tilladelse til indfangning, samt kattens værn eller dyrenes beskyttelse, hvis du ønsker hjælp til indfangningen.

Indfangning og aflivning må kun ske af en praktiserende dyrlæge eller personer som denne har instrueret og fører tilsyn med.

I Silkeborg kommune skal du selv betale for indfangning eller genudsætning af herreløse katte.

Det er ikke tilladt at indfange tamme/halvtamme katte, der fodres – eller bærer halsbånd, er øremærket/øretatoveret.Disse katte kan fremlyses i lokalområdet, via dyrenes beskyttelse, dansk katteregister og Det danske katteregister, samt evt. på de sociale medier.

Lykkedes det ikke, at lokalisere ejeren af katten indenfor rimelig tid, kan katten indleveres på et dyreinternat – husk altid, at træffe aftale herom med personalet, for at sikre, at de har plads. Alternativt, vil de kunne rådgive om, hvad der ellers skal ske med katten.

Er du i tvivl om, hvorvidt katten er chipmærket, eller har du problemer med at aflæse kattens øremærke, er du velkommen til at komme forbi klinikken med katten. Vi aflæser gerne evt. chip/øremærke gratis.

Er kattene ”dine”?

Hvis der er tale om, at gårdens kattebestand er vokset dig over hovedet, eller har du taget en tilløber med killinger til dig, som du ikke har kunne finde ejeren til, hjælper vi gerne med en løsning. F.eks. neutralisering og vaccination af de katte du ønsker, at beholde og evt. aflivning af de katte, der er i overskud. På den måde vil du få en sundere bestand, der ikke bidrager til antallet af uønskede killinger.