Persondatapolitik for Dyrlæge Morten Brøgger.

Hos Dyrlæge Morten Brøgger ønsker vi at overholde reglerne i EU’s Databeskyttelsesforordning og de danske regler, der er udstedt i tilknytning hertil.
Vores overordnede politik for persondata er:

 • at vi udelukkende registrerer de personoplysninger der er nødvendige for driften af dyreklinikken
 • at vi udelukkende registrerer ikke følsomme personoplysninger
 • at kunderne kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret
 • at eventuelle fejlagtige oplysninger rettes øjeblikkeligt, når vi bliver opmærksom herpå
 • at personoplysninger slettes, når de ikke længere vurderes relevante eller der er et eventuelt lovkrav om, at de gemmes, herunder data for fakturaer.

For at kunne udstede fakturaer, give prøvesvar og udsende remindere om vaccination eller andre behandlinger, der bør gentages inden for en fastsat dato, er det nødvendigt, at vi har følgende oplysninger om vores kunder:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Dyrlæge Morten Brøgger. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Til ekstern databehandling: Ved oprettelse af kundeforhold, lægges ovennævnte oplysninger sammen med et tildelt kundenummer i vores IT systemer. Systemafvikling køres eksternt via firmaet Idexx. Vi har som Databeskyttelsesforordningen kræver, tilhørende databehandlingsaftaler. Enkelte blanketter mv. opbevares i aflåste skabe på klinikken.
 • Efter kundens anmodning: Vi videregiver udelukkende oplysninger, når kunden anmoder herom. Det kan dreje sig om Det Danske Hunderegister, Det Danske Katteregister, analyser på eksterne laboratorier, forsikringsselskaber, journaler til andre dyrlæger, recepter m.v.

Alle kunder har ret til indsigt i de persondata, vi har registreret om dem. Anmodning om indsigt kan rettes til følgende mailadresse: info@dyresundhed.dk. Vi sletter oplysninger, når de ikke længere har nogen relevans. Vi overholder gældende lovgivning, herunder bl.a. bestemmelserne om opbevaring af økonomiske data og recepter i 5 år.

Anmodning om sletning af persondata kan fremsendes på følgende mailadresse: info@dyresundhed.dk.