Vaccination af kat

Både inde- og udekatte bør vaccineres. De sygdomme vi vaccinerer imod er alvorlige og kan for flere sygdommes vedkommende, f.eks. overføres til kattene gennem vores tøj og sko, hvis vi har kontakt med andre katte.

  • Bedste forebyggelse af sygdomme

  • Grundig sundhedsundersøgelse af katten

  • Problemer tages i opløbet

  • Billigere at forebygge…

  • Mulighed for pasning i kattepension

  • Mulighed for hjemmebesøg

Vaccination
Book tid
Skriv til os
Ring 70 86 88 88

Hvorfor er sundhedsundersøgelsen vigtig?

Sundhedsundersøgelsen er i høj grad vigtig. Tages det i betragtning at en kat i gennemsnit bliver 15-17 år, svarer et årligt besøg hos dyrlægen, til et besøg hos lægen hvert 5 år “Menneskeår”.

Det sker ret ofte at vi finder sygdomme eller andre forhold, som ejeren ikke er opmærksom på. Det gør os i stand til at behandle på disse ting eller forebygge videre udvikling af lidelserne. Dermed forbedres prognosen markant.

Der bliver lavet en grundig klinisk undersøgelse af: Pels, tænder, øjne, luftveje, hjerte og kredsløb, ører, kønsorganer og lemmer. Hvis det viser sig påkrævet, kan vi supplere med blodprøver, biopsier osv.

De ting vi typisk opdager er f.eks.:

  • Tandlidelser: Kattene er nemlig ret dårlige til selv at børste tænder. Med tiden kan det udvikle sig til tandstensbelægninger, parodontose. Desuden ser vi tilbageholdte mælketænder, knækkede tænder eller resorptive læsioner – alt sammen  smertefulde tilstande for katten
  • Overvægt: Det er yderst usundt for katte at være overvægtige og kattene har mange af de samme følgesygdomme som mennesker. Vi sammensætter gerne et slankeprogram til netop din kat, som gør en slankekur mere tålelig for katten
  • Nyrelidelser, hjertelidelser, gigt, sukkersyge og andre stofskiftelidelser

Disse sygdomme vaccinerer vi imod

Kattesyge

Kattesyge er en virus, der giver voldsom diarré, høj feber, opkast og appetitløshed. Meget spitsom og ofte dødelig.

Katteinfluenza

Katteinfluenza forårsages oftest af Herpes eller Calici virus. Symptomer er feber, hosten, nysen, rindende øjne og næse, sår i munden og varierende halthed. Kan udvikle sig kronisk og svage katte kan dø.

Katteleukæmi

Katteleukæmi er endnu en alvorlig virussygdom, der angriber kattens immunforsvar. Sygdommen er smitsom og ender oftest dødelig.

Rabies

Rabies er en virus, der angriber nervesystemet. Sygdommen er altid dødelig og kan smitte alle varmblodede dyr – også mennesker. I Danmark ser vi sjældent rabies, men det er obligatorisk at vaccinere mod det, hvis katten skal krydse landegrænserne.

Morten undersøger killing

Kattens eget vaccinationsprogram

Killinger kan vaccineres allerede når de er 8 uger, men oftest bliver de vaccineret 1. gang når de er 12-13 uger gamle (og er flyttet fra moderen) og igen 3-5 uger senere. Disse to vaccinationer kaldes for basis vaccinationer og er de vigtigste vacciner i en kats liv. Det er nu den er allermest sårbar. De antistoffer den fik via modermælken er stærkt aftaget og katten skal først til selv at danne antistoffer. Vi hjælper den bedst muligt i gang med dette ved at vaccinere den.  Alle katte, der skal vaccineres 1. gang starter med en basis vaccination, som består af 2 vaccinationer med 3-5 ugers mellemrum, uanset alder. Herefter vaccineres katten en gang årligt.

Vaccinationsprogrammet bliver sat sammen specifikt til din kat og den risikoprofil den har. Er der f.eks. tale om en strikt indekat, vil vi ofte undlade at vaccinere mod katteleukæmi, da det er en sygdom der kræver at den har kontakt med andre katte for at kunne smitte.

Her i Silkeborgområdet ser vi af og til katteleukæmi og vil derfor altid anbefale vaccination mod dette til udekattene.

I forbindelse med vaccinationen giver får katten et grundigt sundhedstjek og kan derved fange begyndende helbredsproblemer i opløbet.

Ved udlandsrejse siger loven, at katten skal være vaccineret mod rabies, samt have et pas til selskabsdyr. Passet udstedes af dyrlægen.

Kattepensioner har ofte krav om, at katten skal være vaccineret indenfor 12 måneder.

Blodprøver

Det er muligt at udtage en blodprøve, hvor man undersøger mængden af antistoffer i kattens blod, og på baggrund af dette, at vurdere om katten har behov for vaccination og dermed eliminere risikoen for overvaccination. Vi kan udtage blodprøven til sundhedsundersøgelsen og vente med at vaccinere til vi har svaret på blodprøven. Det skal nævnes at det er en forholdsvis kostbar løsning – prisen for blodprøven er 1000,- kr.

Book tid
Skriv til os
Ring 40 86 88 88
Facebook API Rating: {"error":{"message":"Error validating access token: Session has expired on Monday, 24-Jun-19 04:00:00 PDT. The current time is Thursday, 18-Jul-19 07:40:46 PDT.","type":"OAuthException","code":190,"error_subcode":463,"fbtrace_id":"AIgaeECd1ntM-TushCpQfjv"}}