Det er afgørende for kattens ve og vel, at den indtager væske nok og at den tisser ofte. Katten stammer oprindeligt fra Afrikas tørre savanne og er i stand til, at klare sig uden vand i længere perioder, ved at koncentrere urinen, så væsken hovedsageligt beholdes i kroppen. Denne evne har vores tamkatte bevaret og det er medvirkende til at så mange katte får problemer med urinvejene. Det er især inaktive indekatte, kastrerede hankatte og katte, der vejer for meget, som får problemer.

Foderet spiller en stor rolle

Katte, der udelukkende spiser tørfoder får kun ca. 8 % væske gennem foderet, og skal derfor indtage næsten 100 % af deres væske behov ved siden af.

Tilgengæld har tørfoderet nogle kvaliteter frem for vådfoder. Det er nemt, at finde et foder af god kvalitet, det har en vis tandrensende effekt (katte, der udelukkende lever af vådfoder får ofte meget dårlige tænder) og katten behøver mindre mængder, da det er meget koncentreret og ofte højt fordøjeligt. Derudover bliver det ikke så hurtigt dårligt, af at stå og det er en let og økonomisk måde at fodre på.

Katte, der udelukkende spiser vådfoder får min. 65 % væske via foderet og har derfor behov for at indtage ca. 35 % af deres væske behov ved siden af.

Fordelen ved vådfoder er, at katten indtager mere væske og langt de fleste katte elsker det. Det er en rigtig god måde, at forkæle sin kat på. Forudsat, at kvaliteten af foderet er i orden.

Det er dog vigtigt, at fjerne uspist foder, da det hurtigt bliver dårligt af at stå. Husk, at vådfoder skal have stuetemperatur, når det serveres. Åbne dåser kan opbevares i køleskabet et par dage. Man kan få låg til de fleste typer dåser eller komme det i en plastbøtte med tætsluttende låg.

Katten drikker ofte i forbindelse med et måltid. Mange små måltider i løbet af en dag tilskynder katten til at drikke mere. Ved af tilbyde frisk foder min. 2 gange dagligt tilskynder man samtidigt katten til, at drikke. Hvis katten har fri adgang til foder spiser og drikker den oftest 10-15 gange i døgnet. Hver gang den drikker indager den mellem 6 og 12 ml vand (dvs. 60-180 ml pr dag). Det er stadigvæk i underkanten.

Foder med et højt proteinindhold øger produktionen af urea og stimulerer katten til, at drikke mere. Det er altså væsentligt, at være kritisk med kvaliteten af kattens kost. Prøv dig frem og læs deklarationen. Kød bør være listet først.

Man kan også stimulere katten til at drikke ved at tilføre salt til foderet, men for meget salt kan være skadeligt og saltindholdet i foderet bør ikke overstige 2 %.

Hvis katten har blærebetændelse, krystaller eller sten er det oftest nødvendigt, at sætte den på et special foder, der kan understøtte urinvejene og opløse evt. krystaller og sten.

Nogle katte udviser symptomer på blærebetændelse, uden at der er noget at finde i en urinprøve. Disse symptomer kan skyldes en irriteret blære, der kan være forårsaget af stress. Der findes special foder til katte, der forebygger urinvejsproblemer og samtidigt er stressdæmpende. Dette foder er velegnet til alle katte, der let bliver stressede, uanset om de tidligere har haft problemer med blæren eller ej. Dette foder fås via din dyrlæge.

Miljø og stress påvirkning spiller en stor rolle

Intakte katte tisser oftere end neutraliserede katte, fordi de markerer deres territorium langt hyppigere. Indekatte tisser sjældnere end udekatte, netop fordi de ikke har samme behov, for at gøre krav på deres territorium, overfor fremmede katte. Nogle indekatte tisser måske kun 1-2 gange i døgnet.

For at opmuntre din indekat til, at bruge bakken oftere er det vigtigt, at bakken er stor nok, er plaseret rigtigt (ikke i nærheden af dens mad og vand skål f.eks.), at der er bakker nok (mindst 2 pr. kat), at de er rene og indbydende og at gruset er af den slags katten foretrækker. Det vil oftest sige uden duft og finkornet.

Stress kan være en medvirkende årsag til urinvejslidelser hos kat. De færreste katteejere mener deres kat er stresset, fordi de tænker ud fra, hvad der stresser mennesker, men det er nogle helt andre ting, der virker stressende på katte. F.eks. flytning, nye møbler, nye familiemedlemmer, støj og uro, andre katte i hjemmet eller naboens katte, mangel på huler og ”helle”steder, klatremuligheder med mulighed for at få overblik og for få kattebakker, især i flerkatte hjem.

Stress og urinvejsproblemer udmynter sig ofte i urenlighed hos katten. Den tisser f.eks. i møblerne. Det er kattens måde, at fortælle at der er ”et eller andet” galt. Andre symptomer er hyppige ture på kattebakken, med ingen eller meget små tissetåre. Katten klager sig måske, når den er på bakken eller der er blod i urinen.

Har du den mindste mistanke om, at din kat har blærebetændelse eller lignende, bør du straks søge råd hos din dyrlæge, da det er yderst smertefuldt for katten.

Behandlingen består typisk af en antibiotika kur, special foder og evt. en skylning af urinrør/blære, hvis det er tilstoppet. I tilfælde af rigtig store sten, kan operation komme på tale.